Hakkımızda

OKULUMUZUN TARİHÇESİ VE MİSYONU

OKULUMUZU TANIYALIM

2006-2007 Eğitim yılında Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı karar ile Güzelyurt Ticaret Lisesi ve
Güzelyurt Pratik Sanat Okulu, tek bir müdürlük çatısı altında birleştirilerek Güzelyurt Meslek Lisesi
adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmeye yeniden programlanmıştır.

NEDEN MESLEK LİSESİ ?
1.Devlette bütün istihdamlar ilgili alan mezunlarından sağlanacaktır. İlgili alandan mezun olmayanlar göreve atanmayacaktır.
2.İlgili alan mezunlarına özel iŞ yeri açma izni verilecektir.
3. Mezunlar kendi branşlarıyla ilgili olan iki yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarına sınavsız girme hakkına
sahiptirler.

VİZYONUMUZ
Mesleki sektörde mevcut imkanlar en iyi şekilde değerlendiren ve yen imkanlar yaratabilen ;değişime
açık, girişimci, yenilikçi, çağdaş, ülke kültürüne ve değerlerine bağlı, Atatürkçü düşünce yapısına sahip,
laik, insan haklarına ve çevreye saygılı, üretken, iyi donanımlı ögrenciler yetiştirmek.

MİSYONUMUZ
Güzelyurt Meslek Lisesi olarak; öğrencilerimizin öğrenmelerini, onlar için gerekli mesleki bilgi ve
becerileri artırarak bunları kullanmalarını, onlar içinde bulunduğumuz yüzyılın , gelişen, değişen ve artan ihtiyaçların cevaplandırabilecek beceriler kazanmış, özgüven sahibi, dünya medeniyetlerine ayak
uydurabilen ve ay zamanda milli ve manevi değerlerini koruyabilen bireyler olarak yetiştirmelerini
sağlamak, ülke ihtiyaçlarına cevap veren, kişisel becerilerini kullanılabilecek yeterlilikte arta elemanlar
olabilecek düzeye ulaştırarak, onlar yüksek öğretime hazırlamaktır.


Scroll to top